Kartica

ugodnosti

Kartica

ugodnosti

Uporabljajte kartico ugodnosti in izkoristite 5% popust na vse artikle skozi celo leto ter ostale posebne ugodnosti za imetnike kartice.

SPLOŠNI POGOJI ZA IMETNIKE KOŽELJ VIP KARTICE UGODNOSTI

1. Kaj je Koželj kartica in kakšne ugodnosti prinaša?

Koželj kartica je kartica zvestobe, ki imetnikom ob njeni predložitvi zagotavlja naslednje ugodnosti:

  • 5% POPUST NA VSE ARTIKLE
  • VEČKRAT LETNO EKSKLUZIVNE AKCIJE IN POPUSTI ZA IMETNIKE KARTIC
  • OBVEŠČANJE O UGODNOSTIH
  • EKSKLUZIVNA VABILA NA NAŠE PRIREDITVE
  • OBVEŠČANJE O NOVOSTIH IN POPUSTIH V SPLETNI TRGOVINI

Kartica velja v naši prodajalni v Mostah ter v Wine point Dvor, prav tako tudi pri nakupih preko spletne trgovine.

1.2. S sprejemom teh splošnih pogojev imetnik sklene pogodbo o lastništvu Koželj kartice ugodnosti in s tem sprejema splošne pogoje in njihovo uporabo.

2. Izdajatelj kartice

Izdajatelj in lastnik Koželj kartice zvestobe je podjetje Koželj d.o.o., Moste 54, 1218 Komenda (v nadaljevanju: Izdajatelj).

3. Pridobitev Koželj kartice in podajanje soglasij za obdelavo, hrambo in uporabo osebnih podatkov

3.1. Koželj kartico ugodnosti lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je opravila nakup v eni od naših prodajaln in je sprejela splošne pogoje. Kupec kartico prejme ob nakupu, kjer izpolni obrazec in podpiše strinjanje s splošnimi pogoji ter poda soglasje v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Pri posredovanju podatkov za pridobitev Koželj kartice ugodnosti ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov. Posamezen elektronski naslov se v bazi imetnikov kartic lahko vodi le pri enem imetniku.

3.2. Vrste podatkov in namen njihove obdelave

Izdajatelj bo imetnikove osebne podatke (ime, priimek, naslov, kraj, država bivanja, e-naslov) in podatke o posameznih nakupih (kupljeni izdelki, cena, datuma, čas in kraj nakupa ter sredstvo plačila) uporabljal za:

- izvedbo prodajnih procesov in koriščenje popustov in za zagotavljanje pravic, ki izhajajo iz imetništva kartice
- namene statistične obdelave podatkov, spremljanja aktivnosti in pripravo prilagojenih ponudb in akcij na podlagi podatkov imetnikov (spol, starost in regija) in transakcijskih podatkov ter nakupnih navad
- namene neposrednega trženja in pošiljanje promocijskih sporočil o akcijah in popustih, dogodkih in novostih, popustov v spletni trgovini
- izvajanje anket
- preverjanje skladnosti uporabe kartice s temi splošnimi pogoji
- reševanje morebitnih težav ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika kartice ali reklamacijah

3.3. Osebe, mlajše od 18 (osemnajst) let in pravne osebe Koželj kartice ugodnosti ne morejo pridobiti. Ena fizična oseba lahko pridobi le eno kartico, ki je vezana na e-naslov imetnika.

3.5. Spreminjanje podatkov

3.5.1. V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na pristopnici oz. preko elektronskega obrazca, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe. Imetnik zahtevo za spremembo sporoči na e-naslov . Izdajatelj bo spremembo podatkov, posredovanih po e-pošti, upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od prejema.

3.6. Uporabniki in obdelovalci ter rok hrambe osebnih podatkov

3.6.1. Izdajatelj osebnih podatkov imetnikov Koželj kartice ugodnosti ne posreduje tretjim nepooblaščenim osebam, razen:
- zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom izdajatelja (npr.tiskarji, marketinške agencije)
- državnim organom na podlagi ustreznega predpisa in njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.

3.6.2. Izdajatelj bo osebne podatke imetnika Koželj kartice zvestobe hranil dokler imetnik ne odstopi od imetništva kartice, v primeru preklica kartice s strani izdajatelja pa bodo osebni podatki izbrisani v roku 15 dneh.

3.7. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

3.7.1. Imetnik Koželj kartice ugodnosti ima pravico, da po e-pošti na naslov: zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

3.7.2. Pravico do ugovora lahko imetnik uveljavlja v skladu s 5.1. točko teh Splošnih pogojev. Pravico do popravka imetnik uveljavlja v skladu s 5.3. točko teh Splošnih pogojev.

4. Pravice in obveznosti imetnika kartice ugodnosti

4.1. S Koželj kartico ugodnosti lahko imetnik vse leto koristi 5% popust na vse artikle, ki ga lahko izkoristi v vinoteki Moste, Wine point-u Dvor in spletni trgovini, ter večkrat letno poseben ekskluziven popust na izbrane artikle in akcije.

Popust ne velja za nakup darilnih bonov.
Popusti se med seboj ne seštevajo!

4.2. V primeru višje sile in tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, izdajatelj imetnikom kartice ugodnosti za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja ugodnosti.

4.3. E-mail obveščanje

Imetnik Koželj kartice zvestobe bo na svoj e-naslov prejemal obvestila o ugodnostih, akcijah, novostih, dogodkih in trendih.

4.4. Imetnik kartice ugodnosti je seznanjen z naslednjimi dejstvi:

- Izdajatelj ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo imetniki.
- Izdajatelj ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja imetnika (npr. izključen telefon ali računalnik, prazna baterija, ipd.)
- Izdajatelj ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter za morebitno škodo, ki bi izhajala iz teh dogodkov ne odgovarja.
- Izdajatelj ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica višje sile.
- Izdajatelj ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji imetnika in izbranimi prilagojenimi ponudbami in ugodnostmi. Neskladja so lahko posledica napačnega predvidevanja o nakupnih navadah imetnika, ki izvirajo iz ravnanj imetnika (zlasti neredna ali selektivna uporaba kartice in omogočanje uporabe kartice tretjim osebam ipd).

5. Pravica do ugovora obdelavi in pravica do pozabe

5.1. Imetnik kartice lahko kadar koli ugovarja obdelavi podatkov in sicer:

- za izbris podatkov s sporočilom na pri čemer mora imetnik napisati svoje podatke (številko kartice, ime, priimek, naslov, kraj in državo bivanja).

5.2. Imetnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo kartice, razen na način da odstopi od imetništva kartice v skladu s splošnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti kartico, kar pomeni, da ne more več uveljavljati pravic iz naslova imetništva kartice.

5.3. V primeru, da imetnik uveljavi pravico do pozabe, bo izdajatelj z izbrisom podatkov iz sistema preprečil uporabo podatkov za namen neposrednega trženja najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve.

6. Izguba, uničenje ali kraja kartice
6.1. V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje kartice, mora imetnik za pridobitev nove kartice, svoje podatke za identifikacijo (številko kartice, ime, priimek, naslov in kraj bivanja) javiti na in podati zahtevo za preklic in izdajo nove kartice. S tem stara kartica izgubi veljavo, novo pa imetnik prejme v čim krajšem možnem času.

7. Odstop od imetništva kartice
7.1. V primeru, da imetnik ne želi več uveljavljati pravic iz naslova imetništva kartice, mora odstopiti od imetništva v postopku, opisanem v točki 5.1.

8. Veljavnost kartice

8.1. Kartica ugodnosti Koželj velja do preklica izdajatelja ali do odstopa imetnika od imetništva kartice.

8.2. Izdajatelj si pridržuje kadar koli enostransko preklicati ali omejiti veljavnost kartice v primeru, da imetnik krši te Splošne pogoje.

9. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

9.1. Imetnik Koželj kartice ugodnosti ima pravico, da s sporočilom po e-pošti na naslov: zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do izbrisa podatkov in ostale pravice, če ni drugače določeno s temi splošnimi pogoji.

10. Končne določbe

10.1. Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev.
Želimo vam prijetne in ugodne nakupe.
Koželj, hiša dobrih vin, 3.1.2020

Priljubljeni

Starostna omejitev

Vsebina spletne strani je zaradi ponudbe
alkoholnih pijač namenjena polnoletnim osebam.

KATALOGI