Pogoji

POSLOVANJA

Opredelitev pojmov

  • Spletno trgovino www.kozelj.si upravlja podjetje Koželj d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik«). Ponudnik zagotavlja delovanje spletne trgovine www.kozelj.si v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.
  • Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini.
  • Spletna trgovina je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.

Prijava
Ob registraciji na www.kozelj.si si obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte in geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno povezujeta z vnešenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa in se hkrati strinja z vsebino pogojev poslovanja.

Cene
Vse cene so navedene v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen v primeru prijave za veleprodajo, kjer so cene brez davka na dodano vrednost. Cene navedene na portalu www.kozelj.si ob posamezni vrsti vina ne vsebujejo stroškov pošiljanja. Cena izpisana ob koncu posameznega naročila je sestavljena iz stroška nakupa blaga (vina) in stroškov pošiljanja. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen brez predhodnega obvestila. Veljavna je tista cena, ki je objavljena v trenutku oddaje naročila.

Vračilo blaga
Zaradi napake ponudnika pri izdaji napačnega blaga, blago zamenjamo brez dodatnih stroškov kupca v roku 3 dni od prejema obvestila o vračilu blaga. Izdelki se vrnejo v originalni embalaži in nepoškodovani. Kupnino za vrnjeno blago nam bomo nakazali na vaš transakcijski račun najkasneje v roku 10 dni od vračila blaga.

Varovanje osebnih podatkov
Punudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za potrebe kontaktiranja s stranko, dostavo blaga, sestavljanja ponudb. Tretja oseba nima dostopa do teh podatkov, kar pomeni, da so varni pred izgubo, zlorabo, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem le teh.

Starostna omejitev
Mladoletnim osebam je prodaja alkoholnih pijač prepovedana. Kupec mora biti v času oddaje naročila polnoleten. V nasprotnem primeru ponudnik prekliče naročilo.

Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik si bo prizadeval vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in morebitne spore reševati sporazumno.